Belasını buldu! - Halksesi.com - sinop haber, sinop haberleri, Gündemin Merkezi

TEÇ-SEN’den açıklama…

3.659 Gösterim 18 Mayıs 2015 14:03

Geçtiğimiz günlerde Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Dr.Şaban Karataş’ı sol ayağından Silahla yaralayan ve bu olaydan sonra tutuklanarak Sinop E tipi cezaevine konulan Hakan Akıncı’nın Sinop şubesi Başkanlığını yaptığı Türk Eğitim çalışanları sendikası ( TEÇ-SEN) Genel merkezi , yazılı bir basın açıklaması yaparak ,Hakan Akıncı’nın çok üzerine gidildiğini ve müthiş derecede tahrik edildiğini belirterek “İl Başkanımız Hakan AKINCI’yı tanıyanlar onun sanatçı yönünü de bilir. Aynı zamanda neyzen olan başkanımızın ney tutan eline silah tutturanları siz kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz”dediler.İşte o yazılı basın açıklaması…

Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta Sinop ilinde Milli Eğitim Müdürü Şaban KARATAŞ’ın yaralanması ile sonuçlanan üzücü bir olay yaşanmıştır. Akabinde Sinop İl Başkanımız Hakan AKINCI’nın karıştığı bu üzücü olayla ilgili kamuoyunda bir cadı avı başlatılmış, gerek sendikamız gerekse eğitim çalışanları hedef gösterilmeye çalışılmıştır.
Öncelikle maddi veya manevi her türlü şiddetin karşısında olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz.
TEÇ-SEN gerek kurumsal kimliğiyle, gerekse eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünde kullandığı iletişim yollarını her zaman açık bırakan kimliğiyle kamuoyunda yeterli düzeyde tanınmaktadır.
2006 yılından bugüne kadar özellikle üzerinde çalıştığımız konuların başında gelen, eğitim çalışanlarına yapılan zulüm, baskı, mobing, sendikal baskı, yıldırma, soruşturma açma, sürgün v.s. gibi insan onuruna yakışmayan ve çalışma hayatı içinde başvurulması hoş görülmeyen bir çok vakanın Milli Eğitim Bakanlığına bağlı işyerlerinde artarak devam ettiğini görüyoruz.
Sinop İl Başkanımız Hakan AKINCI ile Sinop İl Milli Eğitim Müdürü Şaban KARATAŞ arasında geçen bu üzücü olay aslında tasvip etmesek de bir sonuçtur.
Çünkü, Sinop İl Başkanımız Hakan AKINCI ve Sinop Teç-Sen Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan zulüm, haksızlık,yıldırma, psikolojik şiddet ve mobing sanırız hiçbir sendika yöneticisine sistemli bir şekilde bugüne kadar uygulanmamıştır.
Şimdi sizlere Sendika başkanımız Hakan AKANCI’ya uygulanan psikolojik şiddeti kronolojik sıraya göre aktarmaya çalışıyorum.
1- Özellikle olayların başlangıcı olan 2013 yılı Kasım Ayında; önceki görev yeri Öğretmenevi olan ve Öğretmenevi Müdürü EMİN ŞİMŞEK ile Sendikamız il Başkanı HAKAN AKINCI arasında bir sendikal toplantı sırasında gelişen kavga olayıyla başlamış ve karşılıklı şikayet üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından KOVUŞTURMA Açılmıştır
Yine bu olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açılmış ve Sendikamız İl Başkanı Hakan AKINCI’ya “KINAMA” ve “GÖREV YERİ DEĞİŞİKLİĞİ” cezası verilmiş. “BOYABAT İLÇESİNE” sürülmüştür. Ne hikmetse Öğretmenevi Müdürü EMİN ŞİMŞEK’e herhangi bir ceza ve müeyyide uygulanmamıştır.
2-Sinop İl Başkanımız Hakan AKINCI’nın BOYABAT İlçesine sürülmesi sonucunda TEÇ-SEN Genel Merkezimizce konuyla ilgili çalışmalar başlatılmış ve Sinop valiliğine sendikal faaliyetimizin engellendiği ve il başkanımızın haksız yere sürüldüğü hakkında resmi yazı yazılmıştır. Ayrıca bizzat şahsım Sinop Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerekli olan görüşmeleri yapmış ve görüşmeler sonucunda İl Başkanımızın”BOYABAT İLÇE”sine sürülmesi iptal edilmiştir.
3- Sinop İl Başkanımız Hakan AKINCI ile Öğretmenevi Müdürü arasında geçen olaylar ve husumet halen devam ederken,Öğretmenevi Müdürü Emin ŞİMŞEK, Sinop Valiliği tarafından İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Hatta İl Başkanımızın çalıştığı büroya bakan Müdür yardımcısı olarak atanması da art niyetin, mobingin, baskı ve yıldırmanın ne denli gerçek olduğunun kanıtıdır.
4- Yıllardır eğitim çalışanlarına yapılan haksızlıklara, kötü muamelelere ve sürgünlere sessiz kalmasına alışkın zihniyet bu baş kaldırıyı, bu itirazları ve yüksek sesi tabiki cezasız bırakmak istememiştir. İl Başkanımız Hakan AKINCI’nın FACEBOOK hesabı mercek altına alınmış ve yaptığı yorumlardan birinde hiçbir isim zikretmemesine rağmen daha önce husumeti olduğu ve başına müdür yardımcısı olarak atanan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı EMİN ŞİMŞEK tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/1850 sayılı kararı ile yine “KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR” karar verilmiştir.
5- Cumhuriyet Başsavcılığının “KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR” kararı ortadayken Emin ŞİMŞEK, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe vererek tekrar Valilik kanalıyla soruşturma açılmasını sağlamıştır.
6- Eski Sinop Valisi hakkında yapmış olduğu açıklamalar, yazılı ve görsel basında çıkan haberler ve facebook hesabından yazmış olduğu yorumlarda birleştirilerek sanki sendika yöneticisi değilmiş gibi bu sefer eski Sinop valisi tarafından cumhuriyet başsavcılığına şikayette bulunulmuştur.
7- Sinop Valisinin İl Başkanımız Hakan AKINCI hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu şikayet sonucunda da Cumhuriyet Başsavcılığı “KOVUŞTURMAYA YER OLMADIĞINA DAİR” karar vermiştir.
8- Olayların fitilinin ateşlendiği ilk olayın adli kararı 30/09/2014 tarihinde çıkmış ve İl Başkanımıza Asliye ceza mahkesince 2000 tl adli para cezası ve hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verilmiştir.
9- Olayların fitilinin ateşlenmesini sağlayan Müdür Yardımcısı Emin ŞİMŞEK kendi makamına Teç-Sen üyelerini çağırarak korku, yıldırma ve gözdağı ile Teç-Sen üyelerinden bazılarının istifalarını sağlamıştır. Bu olayla ilgili Sendika il Başkanımız Şube Müdürü Kadir ALTUNKAYNAK ile görüşmeye gitmiş ve kullandığı ifadelerden dolayı ne hikmetse bu sebepten dolayı da soruşturma açılmıştır.
10- Milli Eğitim Müdürlüğünce sebebi sonradan anlaşılan “Geçici Görevlendirme” başlıklı bir rapor İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müfettişlerine hazırlattırılmış ve söz konusu rapor ilgi tutularak haksız ve hukuksuz bir şekilde Teç-Sen İl Başkanı Hakan AKINCI ve Teç-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Teç-Sen üyelerinin görev yerleri değiştirilmiştir.
İl Milli Eğitim Müdürünün yine İl Milli Eğitim Müdürlüğü Müfettişlerine bu raporu hazırlatma sebebi yapılan sürgünlerden açık ve beyan ortaya çıkmıştır.
11- Şahsım başta olmak üzere, Genel Başkan Yardımcımız Ali GÜLER ve Erol KAÇAKOĞLU’nda oluşan heyet ile bizzat Sinop iline giderek konuyla ilgili İl Müdürü Şaban KARATAŞ ile gerekli görüşmeleri yapmış, yapılan hukuksuz uygulamalara derhal son verilmesi istenmiştir.
Söz konusu olaylarla ilgili durum tespitinin sağlam temellere dayanarak yapılmadığı, husumetin devam etmesi için İl Milli Müdürlüğü yöneticilerinin ciddi gayretler gösterdiği, bu şekilde çalışma barışının sinop milli eğitim müdürlüğü için çok zor olacağı ve iletişim yollarının tekrar açılması gerektiği ve yapılan hukuksuz atamaların iptal edilmesi gerektiği konularında görüşmeler yapılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürü Şaban KARATAŞ’da bizlere İl Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan sürgünlerin iptal edilmesi çalışma barışı ve huzurunun yeniden tesisi için gereken neyse yapacağı sözünü vermiştir. lakin sonraki uygulamalarıyla zaten tarafını belli etmiştir.
12- Milli Eğitim Müdürü yine Milli Eğitim Müdürlüğü Müfettişlerince hazırlanan “Geçici görevlendirme” Başlıklı raporda adı dahi geçmediği halde İl Başkanımız Hakan AKINCI’nın görev yerini altını çizerek söylüyorum, adının dahi geçmediği bir raporu ilgi tutarak değiştirmiştir.
Ancak,İl Başkanımızın haksızlıklar karşısındaki dirayeti, hukuk savaşı, şikayetleri,dilekçeleri, Basın açıklamaları devam etmiş ve bu durum yine Sinop eski valisini ve Sinop Milli Eğitim Müdürlüğündeki bazı yöneticileri rahatsız etmiştir.
13 – Sinop İl Başkanımız Hakan AKINCI , Sendikal faaliyetleri, Basın açıklamaları, Facebook hesabı üzerinden yapmış olduğu yorumlardan ve paylaşımlardan dolayı Sinop Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine sinop valiliği tarafından onlarca soruşturma ve Öğretmenevi müdürüyken Emin ŞİMŞEK ile yaptığı kavga sonrası mahkemenin verdiği kararını gerekçe gösterip en sonunda Sinop’un en uzak ilçesine “DURAĞAN ” ilçesine sürülmesi başarıyla sağlanmıştır.
14- Yine İl Milli Eğitim Müdürü Şaban KARATAŞ İl Başkanımıza Rahatsızlığı gerekçesiyle doktorlar tarafından verilen hastalık raporlarını Hakem Hastahaneye göndermek suretiyle psikolojik şiddetini devam ettirmiştir.
Teç-Sen Genel Merkezi olarak İl Başkanımız Hakan AKINCI’nın yapmış olduğu en son olayı ve İl Başkanımız Hakan AKINCI ve Yönetim Kurulu üyelerimize yapılan haksız ve hukuksuz olayların hiçbirini tasvip etmiyoruz. İl Başkanımıza açılan 19 adet soruşturmayla da açıkça görüleceği üzere birileri planlı bir şekilde bu olayların bu noktaya gelmesi için uğraşmıştır.
bu olayların baş müsebbibi ne yazık ki yöneticilik ehliyet ve liyakatine sahip olmayan yöneticilerdir. Çok rahat bir şekilde çözülebilecek anlaşmazlıklar bilinçli bir şekilde kartopu gibi büyütülmüş olaylar ne yazık ki bu hale gelmiştir.
Sayın Milli Eğitim Bakanımız Nabi AVCI ve Sinop Valimiz Sayın Yasemin ÖZATA’yı bu konuda göreve davet ediyor, Sinop ilinde geçmişte var olan çalışma barışı ve huzurunu sağlamak için olayda dahli ve kusuru bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticilerin görevden alınmasını talep ediyoruz.
Sendikal farklılıkları içine sindiremeyen, robot memur isteyen, mobing uygulamayı amirliğin bir öznesi olarak gören, bir memurun hayatını üstüne oturduğu makamla yerle bir eden, azap etmeyi verimli çalışmanın bir gereği gibi gören ve haksızlığın hukuksuzluğun mimarı olan tüm yöneticileri kınıyoruz.
İl Başkanımız Hakan AKINCI’yı tanıyanlar onun sanatçı yönünü de bilir. Aynı zamanda neyzen olan başkanımızın ney tutan eline silah tutturanları siz kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.

SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞ :

YORUM YAP

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.
  • Hakkımızda

    Halkın yürekli sesi! - Sinop haberleri ve gündemin adresi olan halksesi.com'da yayınladığımız bütün haberlerde, tarafsızlık ve güncellik ön görülmektedir.

  • FACEBOOK SAYFAMIZ

Tüm Hakları Saklıdır © 2018 HALKSESİ.

izmir escort

escort izmir

türk porno

antalya escort

izmir escort bayan

istanbul jigolo

bursa escort

porno izle

mobil porno

takipçi satışı

escort antalya

smmabi.com

şifresiz beğeni

instagram spam atma

travesti porno

escort bayan

eskişehir escort bayan

instagram takipçi hilesi

takipçi satın al

ucuz takipçi satın al

takipçi satın al

instagram takipçi

escort

film izle

takipçi

takip etmeyenler

instagram takipçi

tiktok para hilesi

instagram yorum satın al

ifşa forumu

türk gerçek takipçi satın al

ucuz bot takipçi satın al

en ucuz smm panel

izmit escort

sinop güvenlik sinop güvenlik kamera sinop şömine sinop samsun şömine